93. Nationalfeiertag des Königreichs Saudi-Arabien

Anlässlich des 93. Nationalfeiertages des Königreichs Saudi-Arabien lud S.E. Dr. Abdullah Bin Khalid Tawlah, Botschafter des Königreichs…